Quyết định về việc phân phối học sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018
Đăng Ngày 19-07-2017

Ngày 18/7/2017 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương ra quyết định về việc phân phối 853 học sinh khóa K42 vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2017 – 2018. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

               Tải về danh sách phân phối (Excel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan