9 – Củng cố năng lực tư duy phản biện cho học sinh trường Dự Bị Đại Học Dân Tộc Trung Ương trong dạy học văn qua hình thức tổ chức trò chơi ” Sắm vai – Phiên tòa giả định ” – Tác giả: Hồ Thị Bích Thủy – Lê Sỹ Điền
Đăng Ngày 02-11-2020
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline