Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”
Đăng Ngày 24-01-2022
Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline