ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Chúng tôi mời bạn điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Đây là căn cứ để chúng tôi tiếp tục tư vấn cho bạn hoàn tất thủ tục xét tuyển.
Bạn vui lòng đợi điện thoại và làm theo hướng dẫn của tư vấn viên.
THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ và tên thí sinh *
2. Ngày, tháng, năm sinh *
3. Dân tộc *
4. Điện thoại *
 
5. Địa chỉ trang MXH
6. Địa chỉ E-mail *
7. Hộ khẩu thường trú *
Huyện/Thị Xã/Thành Phố *
Xã/Phường *
8. Tên trường cấp 3 bạn học *
Tỉnh, Thành phố *
Huyện/Thị Xã/Thành Phố *
Xã/Phường *
9. CHỌN PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án dưới)
10. CHỌN TỔ HỢP MÔN ĐĂNG KÝ (Thí sinh điền dấu (.) khi nhập điểm lẻ.)
Chọn tổ hợp môn thi
Nhập điểm môn (tương ứng)
Nhập điểm môn (tương ứng)
Nhập điểm môn (tương ứng)

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline