THỜI HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾM NGƯỢC
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Chúng tôi mời bạn điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Đây là căn cứ để chúng tôi tiếp tục tư vấn cho bạn hoàn tất thủ tục xét tuyển.
Bạn vui lòng đợi điện thoại và làm theo hướng dẫn của tư vấn viên.
THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ và tên thí sinh *
2. Ngày, tháng, năm sinh *
3. Dân tộc *
4. Điện thoại *
 
5. Địa chỉ trang MXH
6. Địa chỉ E-mail *
Xã/Phường *
Huyện/Thị Xã/Thành Phố *
7. Hộ khẩu thường trú *
8. Tên trường cấp 3 bạn học *
Xã/Phường *
Huyện/Thị Xã/Thành Phố *
Tỉnh, Thành phố *
9. CHỌN PHƯƠNG ÁN DỰ TUYỂN (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án dưới)
10. CHỌN TỔ HỢP MÔN ĐĂNG KÝ
Chọn tổ hợp môn thi
Nhập điểm môn (tương ứng)
Nhập điểm môn (tương ứng)
Nhập điểm môn (tương ứng)