Danh sách học sinh trúng tuyển bổ xung đợt 1
Đăng Ngày 15-08-2017
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPTQG
STT Họ và   tên Giới tính Ngày sinh THM Dân tộc Hộ khẩu thường trú
Huyện Tỉnh
1 Bùi Phương Thảo Nữ 08/05/1999 A Mường Hưng Thi Lạc Thủy Hòa Bình
2 Trần Ngọc Sơn Nam 06/05/1999 A Cao Lan Phú Lương Sơn Dương Tuyên Quang
3 Lê Công Toàn Nam 02/11/1999 A Tày Bộc Nhiên Định Hóa Thái Nguyên
4 Vàng A Dính Nam 04/11/1999 A Mông Nậm Rì Mường Nhé Điện Biên
5 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 14/10/1999 B Tày Hợp Hòa Sơn Dương Tuyên Quang
6 Cao Hoàng Anh Nữ 01/05/1998 B Cao Lan Vụ Quang Đoan Hùng Phú Thọ
7 Hoàng Công Đức Hoan Nam 13/07/1999 B Tày P Sông Bằng TP Cao Bằng Cao Bằng
8 Bùi Tiến Nam Nam 08/02/1998 A1 Mường Lạc Lương Yên Thủy Hòa Bình
9 Bùi Văn Triệu Nam 03/11/1999 A1 Mường Hợp Đồng Kim Bôi Hòa Bình
10 Vi Hoàng Thiên Nam 05-04-99 C Nùng Chi Lăng Chi Lăng Lạng Sơn
11 Hoàng Văn Khánh Nam 24-07-98 C Tày Vĩnh Quang Bảo Lâm Cao Bằng
12 Mông Thị Hồng Nữ 10-08-99 C Tày Lý Quốc Hạ Lang Cao Bằng
13 Triệu Huyền Phương Nữ 25-04-99 C Tày Xuân Vân Yên Sơn Tuyên Quang
14 Triệu Ngọc Minh Nam 11-10-97 C Nùng P Sông Hiến TP Cao Bằng Cao Bằng
15 Trương Thị Lan Nữ 30-07-99 C Nùng Tổng Cọt Hà Quảng Cao Bằng
16 Hứa Đức Chính Nam 14-02-98 C Nùng P Vĩnh Trại TP Lạng Sơn Lạng Sơn
17 Nông Đình Phú Nam 30-07-99 C Tày Nhân Mục Hàm Yên Tuyên Quang
18 Mông Thị Thanh Nữ 01-10-99 C Nùng Hoàng Việt Văn Lãng Lạng Sơn
19 Thào A Tùng Nam 13-10-98 C Mông Sìn Chải Tủa Chùa Điện Biên
20 Nông Minh Thuần Nam 24-11-99 C Tày Tân Lang Văn Lãng Lạng Sơn
21 Lầu A Nam 10-11-99 C Mông Nậm Vì Mường Nhé Điện Biên
22 Long Xuân Đạo Nam 19-09-99 C Tày P Sông Hiến TP Cao Bằng Cao Bằng
23 Hà Văn Cao Nam 27/07/1999 D Mường Thu Ngạc Tân Sơn Phú Thọ
24 Đàm Nhật Linh Nữ 17/01/1999 D Tày Lạng San Na Rì Bắc Kạn
25 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 02/12/1999 D Tày P Đề Thám TP Cao Bằng Cao Bằng
26 Lê Thị Hà Quỳnh Nữ 07/04/1999 D Tày Hòa An Chiêm Hóa Tuyên Quang
27 Mông Việt Linh Nữ 04/11/1999 D Nùng Yên Thắng Lục Yên Yên Bái
28 Ngụy Thị Trang Nữ 06-03-99 C03 Nùng Đông Thọ Sơn Dương Tuyên Quang
 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

THEO HÌNH THỨC XÉT TUYỂN: XÉT KẾT QUẢ HỌC BẠ

STT Họ và  tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc THM Hộ khẩu thường trú
Huyện Tỉnh
1 Hoàng Hải Hưng Nam 03/01/1999 Tày A Cư Lễ Na Rì Bắc Kạn
2 Đinh Hải Đăng Nam 25/04/1999 Tày A Tiên Hội Đại Từ Thái Nguyên
3 Dương Hồng Diệp Nữ 18/05/1999 Tày A Hưng Vũ Bắc Sơn Lạng Sơn
4 Đinh Văn Toàn Nam 24/08/1999 Mường A Tiền Phong Đà Bắc Hòa Bình
5 Lưu Tiểu Phương Nữ 29/05/1999 Tày A An Châu Sơn Động Bắc Giang
6 Đoàn Thị Cành Nữ 22/09/1999 Tày A Tiên Yên Quang Bình Hà Giang
7 Hoàng Thu Hường Tày 02/06/1999 Tày D P Hoàng Văn Thụ TT Bắc Sơn Lạng Sơn
8 Bùi Giang Nam Nam 12/11/1999 Mường A1 Hợp Đồng Kim Bôi Hòa Bình
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Tư vấn theo TỔ HỢP MÔN

TOÁN - LÝ - HOÁ (A)
TOÁN - HOÁ - SINH (B)
VĂN - SỬ _ĐỊA (C)
TOÁN - VĂN - ANH (D1)
TOÁN - LÝ - ANH (A1)
TOÁN - VĂN - SỬ