Danh sách học sinh trúng tuyển bổ xung đợt 2
Đăng Ngày 13-09-2017

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) 
STT Họ và  tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú THM
Huyện Tỉnh
1 Đinh Công Sâm Nam 04/09/1997 Mường Cự Đồng Thanh Sơn Phú Thọ A
2 Bùi Thị Hòa Nữ 05/11/1999 Mường Quy Mĩ Tân Lạc Hòa Bình D
3 Nông Hoàng Khôi Nam 24/08/1999 Tày P Hòa Chung TP Cao Bằng Cao Bằng D
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Tư vấn theo TỔ HỢP MÔN

TOÁN - LÝ - HOÁ (A)
TOÁN - HOÁ - SINH (B)
VĂN - SỬ _ĐỊA (C)
TOÁN - VĂN - ANH (D1)
TOÁN - LÝ - ANH (A1)
TOÁN - VĂN - SỬ