Danh sách học sinh trúng tuyển bổ xung đợt 2
Đăng Ngày 13-09-2017

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG (ĐỢT 2) 
STT Họ và  tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú THM
Huyện Tỉnh
1 Đinh Công Sâm Nam 04/09/1997 Mường Cự Đồng Thanh Sơn Phú Thọ A
2 Bùi Thị Hòa Nữ 05/11/1999 Mường Quy Mĩ Tân Lạc Hòa Bình D
3 Nông Hoàng Khôi Nam 24/08/1999 Tày P Hòa Chung TP Cao Bằng Cao Bằng D
Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline