Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017
Đăng Ngày 11-08-2017

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối A (Xét điểm thi THPT)


Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối A (Xét học bạ THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối B (Xét điểm thi THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối B (Xét học bạ THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối C (Xét điểm thi THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối C03 (Xét điểm thi THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối D (Xét điểm thi THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối D (Xét học bạ THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối A1 (Xét điểm thi THPT)

Danh sách học sinh trúng tuyển đợt 1 khối A1 (Xét học bạ THPT)


Danh sách tuyển thẳng đợt 1

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Tư vấn theo TỔ HỢP MÔN

TOÁN - LÝ - HOÁ (A)
TOÁN - HOÁ - SINH (B)
VĂN - SỬ _ĐỊA (C)
TOÁN - VĂN - ANH (D1)
TOÁN - LÝ - ANH (A1)
TOÁN - VĂN - SỬ