Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Đăng Ngày 17-04-2017

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC
DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2017

  1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào học bạ ở cấp THPT Thí sinh chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:a) Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên trang web của trường: https://www.dubiviettri.edu.vn).b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.c) Bản sao công chứng: Học bạ THPT, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
  2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc giaThí sinh chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:a) Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên trang web của trường: https://www.dubiviettri.edu.vn).b) Bản chính hoặc bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi do Hội đồng thi trung học phổ thông cấp.c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

    d) Bản sao công chứng: Học bạ THPT, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.

  3. Đối với phương thức tuyển thẳngThí sinh chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:a) Đơn đăng ký xét tuyển vào học hệ dự bị đại học (theo mẫu trên trang website: https://www.dubiviettri.edu.vn).b) Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời hoặc bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.c) Bản sao công chứng: Học bạ THPT, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.

PHÒNG BỒI DƯỠNG – QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline