Hỏi – Đáp về tuyển sinh của Trường Dự bị Đại Học Dân Tộc Trung ương năm 2017
Đăng Ngày 24-04-2017

HỎI ĐÁP VỀ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2017

Phần 1: VỀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Phần 2: VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
Phần 3. VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Phần 4: MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

Phần 1: VỀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Câu hỏi 1: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tuyển sinh năm 2017 những đối tượng nào?
Trả lời: Nhà trường tuyển sinh:

1. Đối tượng được tuyển thẳng
Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ) đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
2. Đối tượng được xét tuyển
Thí sinh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1 (UWT1) và khu vực 1 (KV1) qui định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.

Câu hỏi 2: Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người gồm những thành phần dân tộc nào?
Trả lời: Căn cứ vào Nghị định Số: 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc của Chính phủ quy định tại Khoản 5 Điều 4 thì dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2009, nước ta hiện có 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người là dân tộc: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La,    Cống, Bố Y, Cờ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Ngái, Lự, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ

Câu hỏi 3: Em là người dân tộc Kinh nhưng gia đình em đã sinh sống lâu năm ở vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Vậy em có được đăng ký vào trường DBĐHDT TW không?
Trả lời: Trường DBĐHDTTW là trường chính sách dành cho học sinh người dân tộc thiểu số, em là người dân tộc Kinh nên không thuộc đối tượng tuyển sinh của trường.

Câu hỏi 4: Cho tôi hỏi, tôi là người dân tộc Kinh lấy vợ là người dân tộc Thái, lúc khai sinh, cháu theo dân tộc của bố, tháng 6/2017, tôi mới chuyển cho cháu theo dân tộc của mẹ, cháu có được đăng ký xét tuyển vào trường không?
Trả lời: Đối tượng tuyển sinh của Trường DBĐHDTTW là người dân tộc thiểu số, tại thời điểm tuyển sinh con anh mang thành phần dân tộc Thái (có quyết định cải chính thành phần dân tộc của cấp có thẩm quyền) thì được đăng ký xét tuyển nếu đáp ứng các điều kiện khác theo thông báo tuyển sinh.
Lưu ý: Đến thời điểm Nhà trường xét tuyển, hồ sơ của học sinh cần có đầy đủ để chứng minh thuộc đối tượng 01 của nhóm ưu tiên 1 (UWT1) và khu vực 1 (KV1) qui định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.

Câu hỏi 5: Vì lý do cá nhân nên em không tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 nhưng em đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 lấy điểm xét vào đại học, năm nay, em có thể sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 hoặc sử dụng học bạ để xét tuyển vào trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương không?
Trả lời: Đối tượng xét tuyển vào trường phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Do vậy nếu em không tham dự kỳ thi THPT QG năm 2017 thì em không đủ điều kiện xét tuyển vào trường.

Phần 2: VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Câu hỏi 6: Phương thức tuyển sinh (xét tuyển) của Nhà trường có gì khác so với năm 2016?
Trả lời: Năm 2017, Nhà trường thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học bạ ở cấp THPT (xét học bạ).

Câu hỏi 7: Điều kiện xét tuyển đối với các thí sinh như thế nào?
Trả lời: Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:
Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được đăng ký để xét tuyển vào học hệ dự bị đại học theo một trong các phương thức sau:

* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào học bạ ở cấp THPT

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
– Kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm THPT.
– Điểm trung bình chung của ba môn theo tổ hợp xét tuyển của năm học lớp 12 từ 6,0 trở lên.

* Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
– Kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm THPT.
– Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Đối với phương thức tuyển thẳng

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
– Kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên trong ba năm THPT.

Câu hỏi 8: Mỗi học sinh được đăng ký xét tuyển mấy nguyện vọng? Nếu đỗ tất cả các nguyện vọng thì được đi theo nguyện vọng nào?
Trả lời: Mỗi học sinh được đăng ký xét tuyển 02 nguyện vọng ứng với 02 tổ hợp môn khác nhau. Ví dụ: NV1: Tổ hợp môn Toán – Lí – Hóa; NV2: Tổ hợp môn Toán – Hóa – Sinh.
Nếu học sinh đỗ cả 02 nguyện vọng thì sẽ phải đi học nguyện vọng 1. (Nhà trường xét dựa vào nguyên tắc nếu thí sinh không đỗ NV1 thì mới xét tiếp đến NV2).

Câu hỏi 9: Trong mỗi nguyện vọng theo từng tổ hợp môn, học sinh sẽ được tiếp tục đăng ký xét tuyển nhiều nhóm ngành bồi dưỡng khác nhau, vậy nếu trong một tổ hợp môn, học sinh đỗ nhiều nhóm ngành bồi dưỡng thì học sinh sẽ nhập học nhóm ngành bồi dưỡng nào?
Trả lời: Nếu học sinh trúng tuyển nhiều nhóm ngành trong cùng một tổ hợp môn, thì sẽ được quyền lựa chọn nhóm ngành bồi dưỡng nào phù hợp với bản thân để nhập học.

Câu hỏi 10: Nếu trong tổ hợp môn Toán – Hóa – Sinh học sinh trúng tuyển nhóm ngành Y1 (Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt, Y học cổ truyền) thì cuối năm học có được phân bổ vào (Y đa khoa, Răng – hàm – mặt, Y học cổ truyền) không?
Trả lời: Việc phân bổ học sinh đi học tiếp các trường đại học còn phải căn cứ vào kết quả học tập một năm tại dự bị, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, vì vậy nếu trúng tuyển ban đầu vào Nhóm ngành Y1 thì đến cuối năm cơ hội đi học của học sinh theo nguyện vọng sẽ cao hơn các thí sinh trúng tuyển vào các nhóm ngành khác.

Câu hỏi 11: Nếu em không trúng tuyển vào nhóm ngành Dự bị Luật (DBL) mà chỉ trúng tuyển vào Dự bị Khác (DBK), vậy cuối năm học dự bị em có còn cơ hội được phân bổ vào trường Luật không?
Trả lời: Việc phân bổ học sinh đi học tiếp các trường đại học còn phải căn cứ vào kết quả học tập một năm tại dự bị, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, vậy nếu cuối năm học dự bị, nếu kết quả học tập của em cao thì em có thể cạnh tranh với các bạn khác để có cơ hội vào học tại đại học Luật. Ngoài ra em còn có thể tiếp tục thi bên ngoài để đỗ được những trường như mong muốn, hoặc đi học rất nhiều trường khác theo chỉ tiêu của dự bị như (Học viện Báo trí và tuyên truyền, Học viện Hành Chính, Đại học Nội Vụ, Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Lao động – Xã Hội…).

Câu hỏi 12: Năm nay Nhà trường tuyển sinh bao nhiêu tổ hợp môn? Ứng với các tổ hợp môn thì có thể xét tuyển vào những nhóm ngành bồi dưỡng nào?
Trả lời: Nhà trường xét tuyển 6 tố hợp môn: Tổ hợp môn Toán – Lí – Hóa, tổ hợp môn Toán – Hóa – Sinh, tổ hợp môn Văn – Sử – Địa, tổ hợp môn Toán – Văn – Anh, tổ hợp môn Toán – Lí – Anh, tổ hợp môn Toán – Văn – Sử.
Mỗi tổ hợp môn sẽ được đăng ký xét tuyển nhiều nhóm ngành khác nhau (xem chi tiết tại Các nhóm ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh trong Thông báo tuyển sinh năm 2017 của Nhà trường)
Ví dụ:
– Tổ hợp môn Toán – Lí – Hóa sẽ được đăng ký xét tuyển cả ba nhóm ngành: Dự bị Dược (DBD), Dự bị Luật (DBL), dự bị Khác (DBK).
– Tổ hợp môn Văn – Sử – Địa sẽ được đăng ký xét tuyển cả hai nhóm ngành: Dự bị Luật (DBL), Dự bị Khác (DBK).

Câu hỏi 13: Em đã dự thi THPT quốc gia 2017 các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh; Lý, Hóa. Em có thể đăng ký xét tuyển vào trường theo các tổ hợp môn nào?
Trả lời: Với các môn đã dự thi em sẽ được đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn sau: Toán – Lý – Hóa; Toán – Văn – Tiếng Anh; Toán – Lý – Tiếng Anh;
Như vậy em sẽ có rất nhiều cơ hội để xét vào trường DBĐHDTTW.

Câu hỏi 14: Em muốn đăng ký xét tuyển theo cả hai hình thức xét tuyển được không? Khi đó em làm chung một hồ sơ hay phải làm hai hồ sơ riêng biệt?
Trả lời: Học sinh có thể đăng ký đồng thời theo hai hình thức xét tuyển, mỗi một hình thức xét tuyển phải có một bộ hồ sơ riêng biệt.

Câu hỏi 15: Nếu em đã trúng tuyển vào học theo tổ hợp Toán – Lí – Hóa (Khối A), sau khi vào trường em có được học theo tổ hợp Toán – Hóa – Sinh (Khối B) không?
Trả lời: Học sinh trúng tuyển theo tổ hợp môn nào sẽ được bồi dưỡng ở trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương theo đúng tổ hợp môn đó.

Câu hỏi 16: Khi đăng ký xét tuyển em đã trúng tuyển vào học ở một nhóm ngành, cuối năm học em có được thay đổi nguyện vọng đăng ký vào nhóm ngành khác không?
Trả lời: Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của em, em có thể đăng ký cạnh tranh các nhóm ngành trong cùng tổ hợp môn em được bồi dưỡng.

Câu hỏi 17: Em ở vùng sâu, vùng xa muốn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường thì phải làm cách nào? Em có phải xuống tận trường để nộp hồ sơ không?
Trả lời: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường. Nếu không có điều kiện xuống trường thí sinh có thể vào website của trường (www.dubiviettri.edu.vn) và làm theo hướng dẫn của cán bộ tư vấn tuyển sinh.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Bồi dưỡng – Quản lý chất lượng trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, số 19 – đường Trần Phú – phường Tân Dân – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Câu hỏi 18: Điểm đăng ký vào xét tuyển có tính điểm ưu tiên không?
Trả lời: Nhà trường khi xét tuyển vào trường không tính điểm ưu tiên.

Câu hỏi 19: Điểm chuẩn vào các khối của năm 2016 – 2017 là bao nhiêu?
Trả lời: Điểm chuẩn xét tuyển thay đổi theo từng năm, có thể năm trước rất cao nhưng năm sau lại thấp. Đặc biệt năm 2017 Nhà trường thay đổi phương thức xét tuyển (xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2017 hoặc kết quả học tập trong học bạ), vì vậy cơ hội trúng tuyển sẽ rất cao.

Câu hỏi 20: Sau khi nộp hồ sơ xét tuyển, sau bao lâu thì học sinh được biết kết quả và được gọi nhập học?
Trả lời: Nhà trường tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 15/8/2017.
Chi tiết học sinh theo dõi tại website: Dubiviettri.edu.vn

Phần 3. VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Câu hỏi 21: Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường như thế nào? Em phải mua hồ sơ ở đâu?
Trả lời: Em đọc kỹ Thông báo tuyển sinh của trường trên website (www.dubiviettri.edu.vn) để biết các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký xét tuyển. Riêng đơn đăng ký xét tuyển, em có thể mua tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương hoặc download mẫu đơn trên website của nhà trường và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

Câu hỏi 22: Em không ở với bố mẹ thì có phải nộp thêm bản sao công chứng sổ hộ khẩu của bố mẹ không?
Trả lời: Thí sinh không ở cùng bố mẹ thì cần nộp bản sao sổ hộ khẩu mà thí sinh đăng ký thường trú và bản sao sổ hộ khẩu của bố mẹ.

Câu hỏi 23: Em nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện, lệ phí xét tuyển phải nộp như thế nào?
Trả lời: Học sinh nộp tại bưu điện địa phương nơi gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển. (chú ý: Sau khi nộp lệ phí xét tuyển, học sinh phải kiểm tra xem nhân viên bưu điện có đóng dấu đã nộp lệ phí xét tuyển vào bì hồ sơ để gửi đi hay chưa).

Câu hỏi 24: Tuyển sinh của trường Dự bị Đại học Dân tộc trung ương có nằm trong hệ thống tuyển sinh của các trường Đại học, cao đẳng không. Mã của trường là gì?
Trả lời: Trường dự bị Đại học Dân tộc Trung ương trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên việc tuyển sinh của Nhà trường độc lập với hệ thống tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng nên không có mã trường. Vì thế nếu em đăng ký xét tuyển vào trường em cần phải làm một bộ hồ sơ riêng theo hướng dẫn trên website (www.dubiviettri.edu.vn) và nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Bồi dưỡng – Quản lý chất lượng trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, số 19 – đường Trần Phú – phường Tân Dân – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Phần 4: MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

Câu hỏi 25: Học ở trường dự bị có phải nộp học phí và tiền ở KTX?
Trả lời: Học sinh dự bị đại học Dân tộc được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, trong đó có một số nội dung như: Không phải nộp học phí, ở KTX miễn phí, được cấp học bổng hàng tháng theo quy định và một số trang vật phẩm như chăn, màn, đồng phục, vở, bút,…

Câu hỏi 26: Học xong trường dự bị đại học dân tộc trung ương, học sinh có phải thi đại học nữa không?
Trả lời: Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu phân bổ học sinh vào tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục đại học (trong đó có các trường đại học trọng điểm như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Các đại học Y Dược khu vực phía Bắc, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng…), vì vậy học sinh sau khi trúng tuyển vào trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương sẽ được bồi dưỡng kiến thức của các năm cấp 3 và từng bước tiếp cận kỹ năng học tập tại các trường đại học, sau đó căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, nguyện vọng của học sinh, chỉ tiêu phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường sẽ phân bổ các em vào tiếp tục học tại các trường đại học. Vì thế các em không phải thi đại học một lần nữa.

Câu hỏi 27: Sau khi hoàn thành chương trình dự bị Đại học em có thể được phân đi những trường đại học nào?
Trả lời: Sau khi học xong chương trình dự bị căn cứ chỉ tiêu Bộ GD&ĐT giao, căn cứ kết quả học tập của và nguyện vong của học sinh Nhà trường sẽ xét phân bổ vào hơn 30 trường ĐH trong đó có các trường ĐH trọng điểm như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Các đại học Y Dược khu vực phía Bắc, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật thuộc Đại học Huế, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng….Em có thể xem chi tiết trên website (www.dubiviettri.edu.vn).

Câu hỏi 28: Nếu em muốn hiểu rõ hơn các nội dung, em cần liên lạc với ai?
Trả lời: Nếu cần hiểu rõ hơn học sinh liên hệ theo các hình thức:

– Gọi điện tư vấn theo số điện thoại trên website ứng với từng tổ hợp môn xét tuyển (trong giờ hành chính)

+ Tư vấn tổ hợp môn Toán – Lí – Hóa: Số điện thoại 0869 80 0123
+ Tư vấn tổ hợp môn Toán – Hóa – Sinh: Số điện thoại 0869 60 8080
+ Tư vấn tổ hợp môn Văn – Sử – Địa: Số điện thoại 0869 82 0123
+ Tư vấn tổ hợp môn Toán – Văn – Anh: Số điện thoại 0968 46 2066
+ Tư vấn tổ hợp môn Toán – Lí – Anh: Số điện thoại 0968 46 2066
+ Tư vấn tổ hợp môn Toán – Văn – Sử: Số điện thoại 0968 47 3466

– Tư vấn trực tiếp trên website (trong giờ hành chính)
Chú ý: Tất cả các hình thức tư vấn khác chỉ có tính chất tham khảo.

TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline