Mẫu đơn đăng ký xét tuyển hệ Dự bị Đại học trường Dự Bị Đại học Dân tộc Trung ương năm học 2021
Đăng Ngày 30-08-2021

ĐƠN  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

(Dành cho học sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT)

DOWNLOAD:  

ĐƠN  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ)

DOWNLOAD: 
ĐƠN  ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

(Dành cho học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người)

DOWNLOAD: 
Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline