QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC K44 THEO QUYẾT ĐỊNH Số: 134/QĐ-DBĐHDTTW
Đăng Ngày 08-07-2019

 

KHỐI A00: TỔ HỢP MÔN: TOÁN – LÝ –  HÓA
 KHỐI A01: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  LÝ –  ANH
 KHỐI C03: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  VĂN – SỬ
 KHỐI B00: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  HÓA – SINH
 KHỐI D01: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  VĂN – TIẾNG ANH
 KHỐI C00: TỔ HỢP MÔN: VĂN – SỬ ĐỊA

 

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline