QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC K44 TIẾP TỤC THEO HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Đăng Ngày 28-06-2019
KHỐI A00: TỔ HỢP MÔN: TOÁN – LÝ –  HÓA
KHỐI A01: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  LÝ –  ANH
KHỐI C03: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  VĂN – SỬ
KHỐI B00: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  HÓA – SINH
KHỐI D01: TỔ HỢP MÔN: TOÁN –  VĂN – TIẾNG ANH
KHỐI C00: TỔ HỢP MÔN: VĂN – SỬ ĐỊA
Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline