Thông báo lịch tập trung thí sinh dự xét tuyển hợp đồng lao động theo chế độ hợp đồng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại bộ phân nấu ăn, phòng Quản trị – Đời sống thuộc Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương năm 2019
Đăng Ngày 24-09-2019
Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline