Thông báo nhập học đợt 1 năm 2017
Đăng Ngày 14-08-2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG

Số: 146/TB – DBĐHDTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 14 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục nhập học đối với các thí sinh có điểm trúng tuyển (đợt 1) năm 2017.

 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thông báo về việc làm thủ tục nhập học đối với các thí sinh có điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2017 cụ thể như sau:

 1. Thời gian làm thủ tục nhập học

Ngày 19, 20 (thứ bảy, chủ nhật) tháng 8 năm 2017.

– Giờ làm việc: Sáng từ 7h00 – 11h00, chiều từ 13h30 – 17h00.

 1. Địa điểm làm thủ tục nhập học

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương – Số 19, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

III. Các giấy tờ mang theo khi làm thủ tục nhập học:

 1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 (Dành cho học sinh xét điểm thi THPT Quốc gia nhưng chưa nộp bản gốc vào trường);
 2. Bản chính Học bạ THPT hoặc tương đương (Đối với học sinh chưa nộp bản gốc vào trường);
 3. Bản chính Giấy khai sinh để đối chiếu;
 4. 4. Bản chính Sổ hộ khẩu gia đình để đối chiếu. (Nếu thí sinh không ở với cha, mẹ thì phải có bản sao công chứng Sổ hộ khẩu của cha, mẹ và bản chính Sổ hộ khẩu của gia đình mà bản thân học sinh thường trú). Đối với trường hợp không có Sổ hộ khẩu, yêu cầu phôtô công chứng trang bìa và trang có danh sách nhân khẩu của gia đình mình trong Sổ hộ khẩu chung của xã;
 5. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân + 03 bản photo Chứng minh nhân dân (Nếu không có Chứng minh nhân dân thì phải có xác nhận của địa phương: Xã, Phường, Thị trấn);
 6. 6. Học sinh xác định lại thành phần dân tộc phải có bản sao công chứng Quyết định xác định lại thành phần dân tộc (kèm bản chính) để đối chiếu;
 7. 7. Hồ sơ sinh hoạt Đảng, Sổ Đoàn (Nếu là Đảng viên cắt chuyển tạm thời về Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Việt Trì – Phú Thọ);
 8. 8. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (Đối với học sinh nam) do BCH quân sự huyện (Thị xã, thành phố) cấp (có thể làm sau);
 9. 9. Nộp 6 ảnh (3 x 4), ảnh chụp trong thời gian 3 tháng trở lại đây.

Lưu ý:

– Nếu thí sinh có điểm trúng tuyển mà chưa nhận được Giấy báo thì khi đến làm thủ tục nhập học tại trường sẽ được nhận Giấy báo trúng tuyển.

– Danh sách học sinh trúng tuyển năm 2017 được cập nhật tại website:  https://www.dubiviettri.edu.vn;

Nếu học sinh trúng tuyển nhiều nhóm ngành khác nhau trong một tổ hợp xét tuyển thì khi nhập học cần chọn nhập học ở một nhóm ngành trúng tuyển.

Nếu sau thời gian trên, thí sinh có điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2017 không làm thủ tục nhập học thì được xem như từ chối nhập học vào trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

Học sinh mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tối thiểu 01 bộ quần áo dân tộc và sách vở phục vụ cá nhân học tập. Chuẩn bị khoảng 2.000.000đ­­ để tạm ứng tiền ăn và sinh hoạt.

– Điện thoại liên hệ: Điện thoại liên hệ: 02103.854.690 (Thông tin chi tiết và tư vấn tuyển sinh được cập nhật trên web: https://www.dubiviettri.edu.vn).

Nơi nhận:
– Đăng tin website của Nhà trường;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Lê Trọng Tuấn

 

Tải về

 

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Tư vấn theo TỔ HỢP MÔN

TOÁN - LÝ - HOÁ (A)
TOÁN - HOÁ - SINH (B)
VĂN - SỬ _ĐỊA (C)
TOÁN - VĂN - ANH (D1)
TOÁN - LÝ - ANH (A1)
TOÁN - VĂN - SỬ