Thông báo nhập học đợt 2 năm 2017
Đăng Ngày 06-09-2017
Thông báo về việc làm thủ tục nhập học  đối với các thí sinh có điểm trúng tuyển (đợt 2) năm 2017
Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC 
DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
 Số:  162/TB-DBĐHDTTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                   Phú Thọ, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc làm thủ tục nhập học 
Đối với các thí sinh có điểm trúng tuyển (đợt 2) năm 2017

           Các thí sinh đăng ký xét tuyển (đợt 2) vào trường trước 17h00’ ngày 24 tháng 8 năm 2017 (Đăng ký bằng hình thức gửi Hồ sơ xét tuyển về trường hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến) nếu trúng tuyển thì làm thủ tục nhập học tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương như sau:

 1. Thời gian làm thủ tục nhập học:

– Sáng: từ 7h30 đến 11h00; Chiều: từ 13h30 đến 17h00.

Ngày 16 tháng 9 năm 2017.

 1. Địa điểm làm thủ tục nhập học:

                Phòng Bồi dưỡng – Quản lý chất lượng – Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Số 19, đường Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ.

                III. Các giấy tờ mang theo khi làm thủ tục nhập học:

 1. Bản chính (hoặc bản sao công chứng) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 (Dành cho học sinh tốt nghiệp từ 2016 trở về trước);
 2. Bản chính Học bạ THPT hoặc tương đương (Đối với học sinh chưa nộp bản gốc vào trường);
 3. Bản chính Giấy khai sinh để đối chiếu;
 4. 4.Bản chínhSổ hộ khẩu gia đình để đối chiếu. (Nếu thí sinh không ở với cha, mẹ thì phải có bản sao công chứng Sổ hộ khẩu của cha, mẹ và bản chính Sổ hộ khẩu của gia đình mà bản thân học sinh thường trú). Đối với trường hợp không có Sổ hộ khẩu, yêu cầu phôtô công chứng trang bìa và trang có danh sách nhân khẩu của gia đình mình trong Sổ hộ khẩu chung của xã;
 5. Bản chính Giấy chứng minh nhân dân + 03 bản photo Chứng minh nhân dân (Nếu không có Chứng minh nhân dân thì phải có xác nhận của địa phương: Xã, Phường, Thị trấn);
 6. 6. Học sinh xác định lại thành phần dân tộc phải có bản sao công chứng Quyết định xác định lại thành phần dân tộc(kèm bản chính)để đối chiếu;
 7. 7. Hồ sơ sinh hoạt Đảng, Sổ Đoàn (Nếu là Đảng viên cắt chuyển tạm thời về Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Việt Trì – Phú Thọ);
 8. 8. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (Đối với học sinh nam) do BCH quân sự huyện (Thị xã, thành phố) cấp (có thể làm sau);
 9. 9. Nộp 6 ảnh (3 x 4), ảnh chụp trong thời gian 3 tháng trở lại đây.

Lưu ý:

– Nếu thí sinh có điểm trúng tuyển (đợt 2) mà chưa nhận được Giấy báo thì khi đến làm thủ tục nhập học tại trường sẽ được nhận Giấy báo trúng tuyển.

– Danh sách học sinh trúng tuyển (đợt 2) năm 2017 được cập nhật tại website:  https://www.dubiviettri.edu.vn;

–  Những học sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 24/8/2017 (tính theo dấu bưu điện) mà Nhà trường chưa nhận được Hồ sơ thì sẽ được cập nhật bổ sung.

–  Những học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trước 17h00 ngày 24/8/2017 hoặc những học sinh nộp hồ sơ xét tuyển về trường nếu đủ điểm trúng tuyển mà không có tên trong danh sách trúng tuyển, cũng xuống nhập học tại trường trước 17h00 ngày 16/9/2017.

–  Nếu sau thời gian trên, thí sinh có điểm trúng tuyển (đợt 2) năm 2017 không làm thủ tục nhập học thì được xem như từ chối nhập học vào trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

– Học sinh mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tối thiểu 01 bộ quần áo dân tộc và sách vở phục vụ cá nhân học tập. Chuẩn bị khoảng 2.000.000đ­­ để tạm ứng tiền ăn và sinh hoạt.

– Điện thoại liên hệ: Điện thoại liên hệ: 02103.854.690 (Thông tin chi tiết và tư vấn tuyển sinh được cập nhật trên web: https://www.dubiviettri.edu.vn).

Nơi nhận:

– Đăng tin website của Nhà trường;
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

   

TS. Lê Trọng Tuấn

 

TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline