Thông báo về việc điều chỉnh thời gian giải quyết nguyện vọng Rút hồ sơ của học sinh K45
Đăng Ngày 10-08-2020

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian giải quyết nguyện vọng

Rút hồ sơ của học sinh K45

Căn cứ thông báo số 182 – TB/DBDHDTTW ngày 13/8/2020 của trường Dự bị đại học dân tộc trung ương về việc giải quyết nguyện vọng rút hồ sơ của học sinh K45

Căn cứ vào điều kiện thực tế của công tác giải quyết nguyện vọng rút hồ sơ của học sinh K45, trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thông báo về việc điều chỉnh thời gian giải quyết nguyện vọng rút hồ sơ của học sinh K45 cụ thể như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 13/8/2020 đến trước 9h ngày 17/8/2020
  2. Thông báo danh sách học sinh rút hồ sơ: Căn cứ vào số lượng đơn tiếp nhận tại hòm thư điện tử, trước 14h ngày 17/8/2020 nhà trường sẽ công khai danh sách học sinh rút hồ sơ tại website của trường.

Vậy nhà trường thông báo tới toàn thể học sinh k45 được biết và thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Các nội dung khác học sinh thực hiện theo thông báo số 182 – TB/DBDHDTTW ngày 13/8/2020

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline