Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
Đăng Ngày 09-07-2020

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 

Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline