Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương: Thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Đăng Ngày 21-10-2021
Tin Liên Quan
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm

Chọn số ĐT tư vấn

Số điện thoại cố định
Số Hotline