Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chương trình dự bị đại học cho học sinh diện 30a, cử tuyển của các cơ sở giáo dục đại học, học viện gửi học tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương năm học 2022-2023.

Khánh Huyền
Khánh Huyền 7 Tháng Mười, 2022
Đã cập nhật 9:17 Sáng 11/10/2022
Đọc trong 0 phút
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận