Thông báo về việc đăng ký thông tin cá nhân của học sinh K47 ( Không bao gồm những học sinh đã rút hồ sơ và học sinh hệ gửi) trên hệ thống của Bộ GD&ĐT để được cấp tài khoảng sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành xong chương trình bồi dưỡng dự bị đại học, năm học 2021-2022

Khánh Huyền
Khánh Huyền 14 Tháng Bảy, 2022
Đã cập nhật 2:40 Chiều 31/07/2022
Đọc trong 0 phút
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận