Thông báo về việc tổ chức xét chuyển học sinh khối A01, A00, D01, C00, C03 khóa K47 ( không bao gồm học sinh hệ gửi) tiếp tục theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, năm học 2021-2022

Khánh Huyền
Khánh Huyền 10 Tháng Bảy, 2022
Đã cập nhật 3:00 Chiều 31/07/2022
Đọc trong 0 phút
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận