TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: Số 19 - Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Tel: (0210)3 854 690, Fax: (0210)3 854 690. Email :banbientapdbvt@gmail.com
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Thông tin tìm kiếm
TÌM