TUYỂN SINH NĂM 2022
ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA CON EM ĐỒNG BÀO
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
HOTLINE TUYỂN SINH: 02103.854.690 - 0862.843.268
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU
CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HOTLINE TUYỂN SINH: 02103.854.690 - 0862.843.268
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
HOTLINE TUYỂN SINH: 02103.854.690 - 0862.843.268
Previous
Next

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

Sáng ngày 24/11/ 2022, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tổ chức lớp huấn

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 25 Tháng Mười Một, 2022
VIẾT TIẾP ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
29 Tháng Mười, 2022 Đọc trong 22 phút