TUYỂN SINH NĂM 2023
ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA CON EM ĐỒNG BÀO
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
HOTLINE TUYỂN SINH: 02103.854.690 - 0865.389.828
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU
CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HOTLINE TUYỂN SINH: 02103.854.690 - 0865.389.828
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
HOTLINE TUYỂN SINH: 02103.854.690 - 0865.389.828
Previous
Next

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2023-2024

Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng,

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 26 Tháng Chín, 2023
Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023
22 Tháng Chín, 2023 Đọc trong 4 phút
Hội nghị công tác học sinh năm học 2023-2024
15 Tháng Chín, 2023 Đọc trong 7 phút
Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2023
21 Tháng Tám, 2023 Đọc trong 7 phút