Minh Toàn

755 Bài viết

Dự thảo các báo cáo, quy chế trình tại Hội nghị Viên chức và Người lao động năm học 2023-2024

Dự thảo Báo cáo tổng kết Năm học 2022-2023 Báo cáo tổng

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 12 Tháng Chín, 2023

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, năm học 2023-2024

Danh sách Hs trúng tuyển đợt 1 tổ hợp môn Toán-Lý-Hóa Danh

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 11 Tháng Chín, 2023

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, năm học 2023-2024

Danh sách Hs trúng tuyển đợt 1 tổ hợp môn Toán-Lý-Hóa Danh

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 11 Tháng Chín, 2023

Thông báo danh sách học sinh trúng tuyển trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, năm học 2023-2024

Danh sách Hs trúng tuyển đợt 1 tổ hợp môn Toán-Lý-Hóa Danh

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 11 Tháng Chín, 2023