Thông Báo Và Kế Hoạch

Công văn phản hồi của các cơ sở giáo dục về kết quả xét tuyển năm 2023

1. Trường Đại học Luật Hà Nội 2. Trường Đại học Tây

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 20 Tháng Bảy, 2023

Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 223 về việc tuyển dụng

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 19 Tháng Bảy, 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Phụ lục kèm theo Thông báo số 236 về vệc tuyển dụng

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 19 Tháng Bảy, 2023

🔴 Các mẫu đơn đăng ký Xét tuyển và Tuyển thẳng vào Dự bị Đại học năm 2023

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 13 Tháng Bảy, 2023