Reading List

you'll find all saved articles here.

You haven't saved anything yet.

Start saving your interested articles by clicking the icon and you'll find them all here.

Your Categories

Follow categories that you're interested in

Tin Tức

89 Bài viết

Thông tin tuyển sinh

37 Bài viết

Sự Kiện

19 Bài viết
Recommended for You

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Phụ lục kèm theo Thông báo số 236 về vệc tuyển dụng

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 19 Tháng Bảy, 2023

🔴 Các mẫu đơn đăng ký Xét tuyển và Tuyển thẳng vào Dự bị Đại học năm 2023

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 13 Tháng Bảy, 2023

Các mẫu đơn đăng ký xét tuyển và tuyển thẳng vào dự bị đại học 2023

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 24 Tháng Bảy, 2022

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023-2024

Ngày 13/09/2023, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương –

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 14 Tháng Chín, 2023