Đoàn Thanh Niên

Theo dõi:
26 Bài viết

🔴 Các mẫu đơn đăng ký xét tuyển và tuyển thẳng vào dự bị đại học 2022

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 24 Tháng Bảy, 2022

Tổ Bộ môn Văn

I. Lãnh đạo đơn vị Thạc sĩ Bùi Tiến Dũng - Tổ

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022

Tổ Bộ môn Tự nhiên

I. Lãnh đạo đơn vị Tiến sĩ Nguyễn Tuấn AnhPhó Hiệu trưởng

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022

Tổ Bộ môn Toán

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lý, tổ chức các hoạt

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022

Tổ Bộ môn Sử – Địa

I. Lãnh đạo đơn vị Thạc sĩ Trần Thị Kim Thu -

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022

Tổ Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học

I. Lãnh đạo đơn vị Thạc sĩ Trần Bá Điều - Tổ

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022

Phòng Tổ chức – Hành chính

I. Lãnh đạo đơn vị Trưởng phòngThạc sỹ Đàm Minh Đức -

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022

Phòng Quản trị – Đời sống

I. Lãnh đạo đơn vị 1. Trưởng PhòngThạc sỹ Nguyễn Ngọc Phú

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022