Đoàn Thanh Niên

Theo dõi:
45 Bài viết

10 sự kiện, hoạt động nổi bật của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương trong năm 2023

Năm 2023 khép lại với những sự kiện, hoạt động nổi bật

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 9 Tháng Hai, 2024

Hướng dẫn CBVC tham gia đào tạo trực tuyến Chuyển đổi số theo đề án 06 của Chính phủ

Thực hiện công văn số 486/CV-TTCĐS của Trung tâm Chuyển đổi số

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 26 Tháng Mười Hai, 2023