Đoàn Thanh Niên

Theo dõi:
33 Bài viết

Công văn phản hồi của các cơ sở giáo dục về kết quả xét tuyển năm 2023

1. Trường Đại học Luật Hà Nội 2. Trường Đại học Tây

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 20 Tháng Bảy, 2023

🔴 Các mẫu đơn đăng ký Xét tuyển và Tuyển thẳng vào Dự bị Đại học năm 2023

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 13 Tháng Bảy, 2023

Các mẫu đơn đăng ký xét tuyển và tuyển thẳng vào dự bị đại học 2023

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 24 Tháng Bảy, 2022