Thông tin tuyển sinh

🔴 Các mẫu đơn đăng ký xét tuyển và tuyển thẳng vào dự bị đại học 2022

1. Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Điểm thi 2. Mẫu đơn

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 24 Tháng Bảy, 2022

Phương án tuyển sinh của hai thành viên ĐH Quốc gia HN

Khoa Luật và Trường Quốc tế đều sử dụng chủ yếu điểm

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 20 Tháng Sáu, 2022

ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển sinh từ điểm tốt nghiệp

Từ 2023, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến không tuyển

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 20 Tháng Sáu, 2022

Lo ngại bất công bằng do quy định giảm điểm ưu tiên

Quy chế mới, yêu cầu giảm điểm cộng ưu tiên cho thí

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 20 Tháng Sáu, 2022