Tin Tức

Hội nghị BCH Đảng ủy mở rộng

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường tầng 3

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 26 Tháng Năm, 2022

Đoàn kiểm tra của Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam thăm và làm việc tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn Giáo dục

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 28 Tháng Tư, 2022

Đoàn Thanh niên trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương góp sức trẻ, chung tay phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang ảnh hưởng đến

Đoàn Thanh Niên Đăng bởi Đoàn Thanh Niên 21 Tháng Hai, 2022