Tin Tức

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023

Chiều ngày 22/9/2023, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 22 Tháng Chín, 2023

Hội nghị công tác học sinh năm học 2023-2024

Sáng ngày 14/09/2023, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 15 Tháng Chín, 2023

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023-2024

Ngày 13/09/2023, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương –

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 14 Tháng Chín, 2023

Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2023

Thực hiện Công văn số 1588/BCH-TM ngày 01/8/2023 của Bộ chỉ huy

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 21 Tháng Tám, 2023

Tổng kết Chương trình thầy cô thay đổi và giáo viên dự bị giỏi cấp trường, năm học 2022-2023

Trong năm học 2022 – 2023, Nhà trường thực hiện  công tác

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 16 Tháng Tám, 2023

Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong thực hiện chính sách giáo dục học sinh DTTS

Ngày 19/5, tại Tp. Việt Trì (Phú Thọ), Đoàn Thanh niên Cơ

Minh Toàn Đăng bởi Minh Toàn 19 Tháng Năm, 2023