Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Minh Toàn
Minh Toàn 30 Tháng Tám, 2022
Đã cập nhật 5:24 Chiều 16/09/2022
Đọc trong 4 phút

Ngày 29/8/2022, Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ươngđã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, lãnh đạo các đơn vị công tác, đoàn thể và quần chúng ưu tú (đã tham dự học lớp cảm tình Đảng). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Hồ Thị Bích Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại Hội nghị các đảng viên và quần chúng ưu tú đã được nghe đồng chí Lê Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và một số thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước.

Đồng chí Lê Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường truyèn đạt các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đồng chí Đảng viên, quần chúng ưu tú nghiêm túc tham gia học tập tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, tổ chức và đội ngũ CBVC- NLĐ, giáo viên trong Nhà trường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận