Đoàn công tác trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương làm việc với tỉnh Sơn La về nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Quyết định 1719/QĐ – TTg của Thủ Tướng Chính Phủ

Minh Toàn
Minh Toàn 26 Tháng Tám, 2022
Đã cập nhật 7:56 Sáng 14/10/2022
Đọc trong 6 phút

Chiều ngày 25/8/2022 đoàn công tác Nhà trường đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về công tác phối hợp thực hiện tốt chính sách bồi dưỡng dự bị đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 tại tỉnh Sơn La.

Tham gia buổi làm việc, về phía nhà trường có: TS. Lê TrọngTuấn – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng làm trưởng đoàn; TS. Nguyễn Tuấn Anh – Đảng ủy viên – P.Hiệu trưởng và một số đồng chí là lãnh đạo  các đơn vị chức năng và Tổ bộ môn. Tỉnh Sơn La có : đồng chí Lường Văn Toán – Phó trưởng Ban Dân tộc, đồng chí Lê Tiến Quân – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tham gia.

 Tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho tỉnh Sơn La thông qua hệ dự bị đại học của Nhà trường; báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La về công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung của Tỉnh. Sau khi nghe báo cáo Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và đoàn công tác Trường Dự bị Đại học Dân tộc trung ương đã được tập trung thảo luận, các nội dung chủ yếu về chính sách đạo tạo, bồi dưỡng dự bị đại học và sau đại học cho học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách đạo tạo, bồi dưỡng đối với nhóm dân tộc thiểu số có chất lượng nguồn nhân lực thấp, nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, khó khăn đặc thù thuộc các xã khu vực III, thôn bản ĐBKK; chia sẻ về công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và của tỉnh Sơn La; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học thuộc nội dung số 02, tiểu dự án 2, dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế,  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 của tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung.  Kết luận buổi làm việc Lãnh đạo nhà trường cùng Ban Dân tộc; Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cùng thống nhất:

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với Sở giáo dục và đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách học dự bị đại học của Đảng và Nhà nước tới học sinh DTTS tỉnh Sơn La.

Để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến bồi dưỡng nguồn tạo nhân lực có trình độ cao cho vùng đồng bào DTTS thông qua hệ dự bị đại học tại nội dung 2 tiểu đề án 2, đề án 05 của Đề án tổng thể, cần có sự phối hợp tích cực và toàn diện giữa tỉnh Sơn La với Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương và Cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh để đề xuất phối hợp với Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao là người DTTS theo mục tiêu của đề án.

Giao đơn vị chức năng của các bên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản phối hợp để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện hiệu quả đề án.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đ/c Lường Văn Toán – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La, phát biểu tại buổi làm việc
Đ/c Lê Tiến Quân – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn la phát biểu tại buổi làm việc
TS. Lê Trọng Tuấn: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc
TS. Nguyễn Tuấn Anh: Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biẻu tại buổi làm việc
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận