Dự án KHCN cấp Bộ của trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương đã được tổ chức tư vấn thẩm định Đề cương ngày 15/4/2022

Khánh Huyền
Khánh Huyền 15 Tháng Tư, 2022
Đã cập nhật 2:47 Chiều 01/07/2022
Đọc trong 8 phút

Chiều ngày 15/4/2022, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định đề cương dự án KHCN cấp Bộ năm 2022 – 2023 của Ủy ban Dân tộc tổ chức họp hội đồng tư vấn thẩm định Đề cương dự án “Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. TS. Phan Văn Hùng – Nguyên Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

TS. Phan Văn Hùng – Nguyên Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội đồng gồm tư vấn thẩm định đề cương dự án còn có: GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT – Phản biện; PGS.TS. Vũ Lệ Hoa Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Phản biện; Ông Lý Đình Huy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc – Ủy viên; ThS. NGND. Đinh Thị Kim Phương – Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Vùng cao Việt Bắc – Ủy viên; ThS. Bế Thị Hồng Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban dân tộc – Ủy viên; TS. Thân Trung Dũng – GĐ Trung tâm Đào tạo và Phát triển tri thức, Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển thuộc Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam – Ủy viên.

Báo cáo tại Hội đồng Tư vấn thẩm định đề cương dự án “Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu Trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung Ương, Chủ nhiệm Dự án đã trình bày khái quát một số nội dung cơ bản của Dự án.

TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu Trưởng Trường Dự bị ĐH DTTW, Chủ nhiệm Dự án“Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Dự án sẽ điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học nhằm tạo nguồn đào tạo nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi với 04 mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn đào tạo nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; điều tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng hệ dự bị đại học giai đoạn 2017 – 2022; điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học tại các địa phương giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; đề xuất các nhóm giải pháp phát huy hiệu quả công tác bồi dưỡng hệ dự bị đại học nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho vùng đồng bào DTTS và MN.

Tại cuộc họp, các ý kiến của thành viên Hội đồng nhất trí cao và đánh giá xuất sắc đề cương dự án “Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; nhận xét Dự án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; mục tiêu, vấn đề được đặt ra cụ thể, căn cứ khoa học đầy đủ, chặt chẽ; phạm vi, đối tượng của dự án được xác định đầy đủ, chính xác, khoa học, phù hợp với thực tiễn nghiên cứu hiện nay; cách tiếp cận các phương pháp nghiên cứu lụa chọn phù hợp, đảm bảo kết quả nghiên cứu khách quan, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung và đối tượng nghiên cứu.

GS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT.
PGS.TS. Vũ Lệ Hoa – Khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông: Lý Đình Huy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc.
ThS. NGND. Đinh Thị Kim Phương – Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Vùng cao Việt Bắc

ThS. Bế Thị Hồng Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban dân tộc.

TS. Thân Trung Dũng  – GĐ Trung tâm Đào tạo và Phát triển tri thức, Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển thuộc Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Phan Văn Hùng – Nguyên Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Chủ tịch Hội đồng đánh giá rất cao đơn vị chủ trì; chủ nhiệm đề tài có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, quản lý tập hợp; đề cương nghiên cứu được xây dựng công phu, nghiêm túc, tích cực. Đồng thời yêu cầu Ban chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng; tiếp tục triển khai dự án, đúng quy trình và tiến độ đề ra để dự án thực sự có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao, hữu ích cho Ủy ban dân tộc, các địa phương, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là góp phần tích cực cho việc tổ chức triển khai thực hiện tiểu dự án 2, dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030./.

Khánh Huyền – Phòng BDQLCL.

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận