Hội thảo mẫu phiếu điều tra cơ bản thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Minh Toàn
Minh Toàn 13 Tháng Mười Hai, 2022
Đã cập nhật 1:16 Sáng 13/12/2022
Đọc trong 6 phút

Sáng ngày 11/12/2022, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tổ chức Hội thảo mẫu phiếu điều tra cơ bản thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” do TS. Nguyễn Tuấn Anh – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo.

TS. NGuyễn Tuấn Anh – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội Thảo

Dự hội thảo có đồng chí Lê Tiến Quân – Phó Ban Dân Tộc tỉnh Phú Thọ; TS. Phan Thị Tình – Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Hùng Vương. Về phía trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương có TS. Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Th.S Hồ Thị Bích Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giáo viên đến từ các đơn vị của Nhà trường.

Hội thảo mẫu phiếu điều tra cơ bản thuộc Dự án “Điều tra, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Mục đích của Hội thảo nhằm giúp nhóm nghiên cứu có thêm những góp ý về phiếu điều tra phục vụ khảo sát điều tra thực trạng chính sách phát triển nguồn nhân lực, định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi; Điều tra thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công tác tuyển sinh, công tác giáo dục; Nhu cầu, nguyện vọng bồi dưỡng hệ dự bị đại học của học sinh và phụ huynh học sinh dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù của địa phương.

Thông qua Hội thảo nhóm nghiên cứu sẽ hoàn chỉnh nội dung mẫu phiếu điều tra, khảo sát phục vụ nhiệm vụ điều tra khảo sát theo kế hoạch của dự án, từ đó có những đề xuất về các nhóm giải pháp phát huy hiệu quả công tác bồi dưỡng hệ dự bị đại học nhằm nâng cao chất lượng tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hội thảo đã nghe Báo cáo đề dẫn do TS. Nguyễn Tuấn Anh – Hiệu trưởng, Chủ nhiệm dự án trình bày và nội dung các mẫu phiếu điều tra (Phiếu số 1, phiếu số 2, phiếu số 3) do các thành viên nhóm nghiên cứu trình bày

TS. Lê Sĩ Điền báo cáo về các mấu phiếu điều tra số 01, 02
Th.S Bùi Tiến Dũng báo cáo về các mấu phiếu điều tra số 03

Hội thảo cũng đã thảo luận với những ý kiến đóng góp, bổ sung của các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học về nội dung các mẫu phiếu điều tra, khảo sát của dự án. Đồng chí Lê Tiến Quân – Phó Ban Dân Tộc Tỉnh Phú Thọ đã đưa ra quan điểm chung như sau: việc xác định nhu cầu đào tạo, nguồn nhân lực là cần thiết, rất quan trọng, việc tiến hành điều tra khảo sát, có trách nhiệm tham mưu với Chính phủ để hoạch định chính sách là việc làm rất cần thiêt. Dự án nghiên cứu rất thiết thực, có ý nghĩa đối với việc tạo nguồn, phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. TS. Phan Thị Tình – Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Hùng Vương đã ấn tượng về sự kì công, đồ sộ, thể hiện kết quả lao động công phu nghiêm túc của nhóm nghiên cứu. các nội dung câu hỏi phủ tất cả lĩnh vực  liên quan, câu hỏi bám sát chức năng đối tượng được khảo sát, thể hiện tầm cỡ của nhóm nghiên cứu…

Ông Lê Tiến Quân, Phó Ban Dân Tộc Tỉnh Phú Thọ phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi Hội thảo
TS. Phan Thị Tình – Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Hùng Vương phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi Hội thảo

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. Nội dung và hình thức của Hội thảo mang tính học thuật, cởi mở và sáng tạo, các báo cáo tại Hội thảo về mẫu phiếu điều tra có tính khoa học, dễ hiểu . Hội thảo đã được tổ chức tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong việc tổ chức và diễn ra thành công tốt đẹp.

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận