Quyết định về việc xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học tiếp tục theo học tại Đại học Y – Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khánh Huyền
Khánh Huyền 1 Tháng Tám, 2022
Đã cập nhật 9:12 Sáng 01/08/2022
Đọc trong 0 phút
TAGGED:
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận