Thông báo của trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Bổ sung thông tin xét chuyển diện Dự bị đại học Dân tộc và thông báo mã phương thức, mã số tổ hợp xét tuyển ĐHCQ năm 2022

Khánh Huyền
Khánh Huyền 1 Tháng Tám, 2022
Đã cập nhật 7:33 Sáng 14/08/2022
Đọc trong 0 phút
TAGGED:
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận