Thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN về việc yêu cầu học sinh Cập nhật thông tin xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh sách học sinh kèm theo).

Khánh Huyền
Khánh Huyền 11 Tháng Tám, 2022
Đã cập nhật 10:35 Sáng 11/08/2022
Đọc trong 2 phút
  1. Những học sinh trong danh sách gửi kèm theo trường ĐH KHXH&NV chưa cập nhật thông tin liên hệ thống do số số CMT không trùng với số CMT/CCCD tạo tài khoản trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Những học sinh này cần gửi thông tin số CCCD mới về Trường ĐHKHXH&NV qua địa chỉ email: tuyensinh@ussh.edu.vn (Tiêu đề: cập nhật thông tin xét tuyển học sinh dự bị dân tộc, Nội dung: ghi rõ họ tên, số CMT cũ, số CCCD mới). Thời gian gửi cập nhật chậm nhất 12h00 ngày 12/8/2022.
  2. Tất cả học sinh được xét chuyển vào trường ĐHKHXHNV cần vào tra cứu kết quả tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-ket-qua-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-va-huong-dan-dang-ky-tren-he-thong-tuyen-sinh-cua-bo-gd-dt-voi-cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-301-303-401-409-nam-2022.html và thực hiện đăng ký nguyện vọng đã đạt điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT theo hướng dẫn của Trường ĐHKHXH&NV. Thời gian hoàn thành đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h00 ngày 20/8/2022.
  3. Kèm theo Danh sách thí sinh có số chứng minh nhân dân chưa khớp hoặc chưa có dữ liệu trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TAGGED:
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận