Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu tỉnh Cao Bằng.

Khánh Huyền
Khánh Huyền 17 Tháng Mười Hai, 2021
Đã cập nhật 10:31 Sáng 06/07/2022
Đọc trong 2 phút

Chiều ngày 17/12/2021, tại Thành phố Cao Bằng, nhóm nghiên cứu đề tài do TS Lê Trọng Tuấn – Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng ngồn nhân lực trình độ cao cho đồng bào DTTS: Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các Dân tộc thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng thông qua hệ Dự bị Đại học” đã bảo vệ thành công trước hội đồng đánh giá, tỉnh của Cao Bằng với 5/7 thành viên hội đồng đánh giá Xuất sắc.

TS Lê Trọng Tuấn – Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương – Chủ nhiệm đề tài

Đây là đề tài Nghiên cứu khoa học đầu tiên của Nhà trường được nghiên cứu theo mô hình phối hợp giữa 1 địa phương và trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu Trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Thành công của Đề tài sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới theo mô hình trên, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của hệ thống các trường DBĐH nói chung và của trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nói riêng trong công tác tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào các DTTS tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc của nhóm nghiên cứu đề tài trường Dự bị Đại học Trung ương tại tỉnh Cao Bằng:

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận