Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu tỉnh Cao Bằng

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 17 Tháng Mười Hai, 2021
Đã cập nhật 9:32 Chiều 03/07/2022
Đọc trong 1 phút

Chiều ngày 17/12/2021, tại Thành phố Cao Bằng, nhóm nghiên cứu đề tài do TS Lê Trọng Tuấn – Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng ngồn nhân lực trình độ cao cho đồng bào DTTS: Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các DTTS ít người khác tại tỉnh Cao Bằng thông qua hệ Dự bị Đại học” đã bảo vệ thành công trước hội đồng đánh giá, tỉnh của Cao Bằng với 5/7 thành viên hội đồng đánh giá Xuất sắc.

Đây là đề tài NCKH đầu tiên của trường được nghiên cứu theo mô hình phối hợp giữa 1 địa phương và trường Dự bị Đại học DT TW

Thành công của Đề tài sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới theo mô hình trên, tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của hệ thống các trường DBĐH nói chung và của trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nói riêng trong công tác tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đồng bào các DTTS tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận