Sự Kiện

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu tỉnh Cao Bằng.

Chiều ngày 17/12/2021, tại Thành phố Cao Bằng, nhóm nghiên cứu đề

Khánh Huyền Đăng bởi Khánh Huyền 17 Tháng Mười Hai, 2021

Trao cơ hội học tập cho học sinh đồng bào dân tộc

Sáng ngày 24 tháng 09 năm 2021, Trường Dự bị Đại học

Khánh Huyền Đăng bởi Khánh Huyền 24 Tháng Chín, 2021