Tổ Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 11:13 Sáng 30/06/2022
Đọc trong 2 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Thạc sĩ Trần Bá Điều – Tổ trưởng – GV. môn Tiếng Anh

Email: tranbadieu@gmail.com

  1. Thạc sĩ Vũ Hồng Linh – Tổ phó – GV. Môn Tin học

Email: vuhonglinhdbvt@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Lê Nữ Thu Hằng

Thạc sĩ

Giáo viên Tiếng anh

 

2

Lưu Thị Hải Yến

Thạc sĩ

Giáo viên Tiếng anh

 

3

Lại Thị Lan Hương

Thạc sĩ

Giáo viên Tiếng anh

 

4

Lê Thị Hương Giang

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

5

Tạ Thị Diệu Linh

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

6

Chu Thị Thu Hường

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

7

Nguyễn Thị Vân Anh

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

8

Hà Thu Ngân

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

9

Hà Thùy Linh

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

10

Lưu Thùy Linh

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

11

Hoàng Lâm Anh

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

12

Lê Phan Đức Kiên

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

13

Đào Thị Huệ

Đại học

Giáo viên Tiếng anh

 

14

Phùng Thị Minh Hồng

Thạc sĩ

Giáo viên Tin học

 

15

Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Giáo viên Tin học

 

16

Lê Thị Hoàng

Thạc sĩ

Giáo viên Tin học

 

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận