Tổ Bộ môn Văn

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 8:12 Sáng 22/07/2022
Đọc trong 2 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Thạc sĩ Bùi Tiến Dũng – Tổ trưởng

Email: buidungdbvt@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Hà Thị Thu Hương

Thạc sỹ

Giáo viên Ngữ văn

 

2

Cao Thị Hồng Vân

Thạc sỹ

Giáo viên Ngữ văn

 

3

Nguyễn Phương Linh

Thạc sỹ

Giáo viên Ngữ văn

 

4

Nguyễn Thị Thùy Linh

Đại học

Giáo viên Ngữ văn

 

5

Lê Sĩ Điền

Tiến sỹ

Giáo viên Ngữ văn

 

6

Trần Thị Thành

Thạc sỹ

Giáo viên Ngữ văn

 

7

Dương Thị Mai Phương

Đại học

Giáo viên Ngữ văn

 

8

Nguyễn Thị Phương Mai

Đại học

Giáo viên Ngữ văn

 

9

Phạm Thị Hồng

Đại học

Giáo viên Ngữ văn

 

10

Bùi Thu Trang

Thạc sỹ

Giáo viên Ngữ văn

 

11

Lê Thị Nga

Đại học

Giáo viên Ngữ văn

 

12

Nguyễn Thị Nga

Đại học

Giáo viên Ngữ văn

 
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận