Tổ Bộ môn Tự nhiên

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 11:57 Sáng 30/06/2022
Đọc trong 2 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh

Phó Hiệu trưởng – GV. môn Hóa Học

Email:

  1. Thạc sĩ Phan Mạnh Cường

Tổ trưởng – GV. Vật Lý

Email: phanmanhcuong79@gmail.com

3. Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngân – Tổ phó – GV. Hóa Học

Email: ngan.lam.88@gmail.com

  1. Thạc sĩ Mai Thị Lan Anh – Tổ phó – GV. Sinh Học

Email:

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Phan Thị Tố Trinh

Thạc sỹ

Giáo viên Vật lý

 

2

Nguyễn Thị Lệ Thúy

Thạc sỹ

Giáo viên Vật lý

 

3

Nguyễn Phú Thịnh

Thạc sỹ

Giáo viên Vật lý

 

4

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Thạc sỹ

Giáo viên Vật lý

 

5

Bùi Thanh Lâm

Thạc sỹ

Giáo viên Vật lý

 

6

Lê Thị Minh Hiền

Thạc sỹ

Giáo viên Hóa học

 

7

Phạm Thị Thơm

Thạc sỹ

Giáo viên Hóa học

 

8

Võ Thị Hồng Vịnh

Thạc sỹ

Giáo viên Hóa học

 

9

Trương Thanh Bình

Đại học

Giáo viên Hóa học

 

10

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thạc sỹ

Giáo viên Hóa học

 

11

Lê Thị Thu Hà

Thạc sỹ

Giáo viên Sinh học

 

12

Cù Lan Hương

Thạc sỹ

Giáo viên Sinh học

 

13

Nguyễn Giáng Hương

Thạc sỹ

Giáo viên Sinh học

 

14

Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sỹ

Giáo viên Sinh học

 

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận