Tổ Bộ môn Tự nhiên

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 9:09 Sáng 04/09/2022
Đọc trong 2 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Thạc sĩ Phan Mạnh Cường – Tổ trưởng – GV. Vật Lý

Email: phanmanhcuong79@gmail.com

2. Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngân – Tổ phó – GV. Hóa Học

Email: ngan.lam.88@gmail.com

  1. Thạc sĩ Mai Thị Lan Anh – Tổ phó – GV. Sinh Học
Email:

II. Cán bộ viên chức giảng dạy các môn Lý, Hóa, Sinh

STT Họ và tên Trình độ Vị trí việc làm Ghi chú
1 Nguyễn Tuấn Anh Tiến sỹ Hiệu trưởng – Giáo viên Hóa học
2 Phan Thị Tố Trinh Thạc sỹ Giáo viên Vật lý
3 Nguyễn Thị Lệ Thúy Thạc sỹ Giáo viên Vật lý
4 Nguyễn Phú Thịnh Thạc sỹ Giáo viên Vật lý
5 Nguyễn Thị Hồng Hoa Thạc sỹ Giáo viên Vật lý
6 Bùi Thanh Lâm Thạc sỹ Giáo viên Vật lý
7 Lê Thị Minh Hiền Thạc sỹ Giáo viên Hóa học
8 Phạm Thị Thơm Thạc sỹ Giáo viên Hóa học
9 Võ Thị Hồng Vịnh Thạc sỹ Giáo viên Hóa học
10 Trương Thanh Bình Đại học Giáo viên Hóa học
11 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thạc sỹ Giáo viên Hóa học
12 Lê Thị Thu Hà Thạc sỹ Giáo viên Sinh học
13 Cù Lan Hương Thạc sỹ Giáo viên Sinh học
14 Nguyễn Giáng Hương Thạc sỹ Giáo viên Sinh học
15 Vũ Thị Thu Hiền Thạc sỹ Giáo viên Sinh học
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận