Tổ Bộ môn Sử – Địa

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 11:23 Sáng 30/06/2022
Đọc trong 2 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Thạc sĩ Trần Thị Kim Thu – Tổ trưởng – GV. môn Lịch Sử

Email: kimthudbvt@gmail.com

  1. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Chi – Tổ phó – GV. môn Địa Lý

Email: kimchi.dbvt@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Phan Thị Minh Thu

Đại học

Giáo viên Địa lý

 

2

Bùi Thị Thúy Quỳnh

Đại học

Giáo viên Địa lý

 

3

Lê Thị Hồng Nhung

Thạc sỹ

Giáo viên Địa lý

 

4

Lê Đỗ Thẩm Thúy Hằng

Đại học

Giáo viên Địa lý

 

5

Nguyễn Thị Ánh Phương

Đại học

Giáo viên Địa lý

 

6

Trương Thị Thảnh

Thạc sỹ

Giáo viên Lịch sử

 

7

Hà Thị Đế

Thạc sỹ

Giáo viên Lịch sử

 

8

Nguyễn Thị Thanh Hải

Thạc sỹ

Giáo viên Lịch sử

 

9

Bế Thị Uyển

Đại học

Giáo viên Lịch sử

 

10

Hán Thị Thanh Huyền

Thạc sỹ

Giáo viên Lịch sử

 

11

Hoàng Trọng Tú

Đại học

Giáo viên Lịch sử

 

12

Đặng Thị Hồng Chuyên

Đại học

Giáo viên Lịch sử

 

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận