Phòng Bồi dưỡng – Quản lý chất lượng

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 28 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 10:10 Sáng 30/08/2022
Đọc trong 1 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Trưởng phòng

Thạc sỹ Lương Thị Hồng Khuyên – GV. môn Toán

 Email: khuyendbvt@gmail.com

  1. Phó Trưởng phòng

Tiến sỹ Tạ Xuân Phương – GV. môn Địa lý

Email: taphuongdbvt@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Vương Châu Dương

Đại học

Giáo viên GD kỹ năng

 

2

Phan Thanh Hiếu

Thạc sỹ

Giáo viên GD kỹ năng

 

3

Nguyễn Thị Mai Hường

Thạc sỹ

Giáo viên GD kỹ năng

 

4

Chu Thị Thúy

Thạc sỹ

Giáo viên GD kỹ năng

 

5

Trần Thu Phương

Đại học

Chuyên viên

 

6

Bùi Thị Thanh

Đại học

Chuyên viên

 

7

Lê Thị Khánh Huyền

Đại học

Chuyên viên

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đại học

Nhân viên thư viện

 

9

Trần Phương Anh

Cao đẳng

Nhân viên thư viện

 
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận