Phòng Kế hoạch – Tài chính

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 9:15 Sáng 04/09/2022
Đọc trong 1 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Trưởng phòng

Thạc sỹ Bùi Thanh Hùng – Chuyên viên chính

Email: hungdbvt789@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Dương Thanh Tâm

Đại học

Chuyên viên

 

2

Võ Thị Lan Chi

Thạc sỹ

Chuyên viên

 
Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận