Phòng Tổ chức – Hành chính

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 10:01 Sáng 30/08/2022
Đọc trong 1 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Trưởng phòng

Thạc sỹ Đàm Minh Đức – GV. Toán

Email: minhducdbvt@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Phùng Thị Lan Anh

Thạc sỹ

Chuyên viên

 

2

Cao Phương Nam

Đại học

Chuyên viên

 

3

Nguyễn Thị Minh Tuyến

Trung cấp

Cán sự

 

4

Nguyễn Xuân Nguyên

 

Nhân viên (lái xe)

 

5

Lê Minh Châu

 

Nhân viên (lái xe)

 

6

Lê Thị Thu Nga

 

Nhân viên

 

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận