Phòng Quản trị – Đời sống

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 9:13 Sáng 04/09/2022
Đọc trong 1 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

1. Trưởng Phòng

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Phú – GV Tin học

Email: phutainhan@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Tạ Quốc Bình

Đại học

Chuyên viên

 

2

Tống Minh Toàn

Thạc sỹ

Chuyên viên

 

3

 Vũ Tuấn Anh

Đại học

Kỹ thuật viên

 

4

Bùi Văn Khải

 

Nhân viên

 

5

Bùi Thị Thắng

 

Nhân viên

 

6

Nguyễn Thị Hoài Dung

 

Nhân viên

 

7

Lộc Thanh Thủy

 

Nhân viên

 

8

Nguyễn Thị Liên

 

Nhân viên

 

9

Hoàng Thị Niên

 

Nhân viên

 

10

Nguyễn Thị Lý

 

Nhân viên

 

11

Nguyễn Thị Luyến

 

Nhân viên

 

12

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

 

Nhân viên

 

13

Trần Thị Vân Anh

 

Nhân viên

 

14

Bùi Ngọc Nghĩa

 

Nhân viên

 

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận