Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Đoàn Thanh Niên
Đoàn Thanh Niên 30 Tháng Sáu, 2022
Đã cập nhật 10:51 Sáng 30/06/2022
Đọc trong 1 phút

I. Lãnh đạo đơn vị

  1. Trưởng phòng

Thạc sỹ Lê Thị Hoài Thu

Email: hoaithu131079@yahoo.com.vn

  1. Phó Trưởng phòng

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh

Email: tiensinhpt@gmail.com

II. Cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

STT

Họ và tên

Trình độ

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

Hà Thị Phương Thảo

Thạc sỹ

Chuyên viên

 

2

Phan Thị Huệ

Đại học

Chuyên viên

 

3

Nguyễn Thị Bình Linh

Đại học

Chuyên viên

 

4

Đỗ Thị Ngọc Lan

Cao đẳng

Cán sự

 

5

Nguyễn Thị Bích Phượng

Cao đẳng

Cán sự

 

6

Lê Thị Hoàn

Cao đẳng

Nhân viên y tế

 

7

Bùi Thị Thanh Hằng

Cao đẳng

Nhân viên y tế

 

8

Nguyễn Bá Hiền

 

Nhân viên bảo vệ

 

9

Vũ Trường Sơn

 

Nhân viên bảo vệ

 

10

Nguyễn Xuân Nghĩa

 

Nhân viên bảo vệ

 

11

Vũ Văn Đảo

 

Nhân viên bảo vệ

 

12

Đào Quang  Khang

 

Nhân viên bảo vệ

 

Chia sẻ bài viết
Để lại bình luận